Hotline: 0914 85 00 88

Chất bảo dưỡng, chống rỉ OKS

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
OKS 371 - Dầu đa năng cho công nghệ chế biến thực phẩm
Dầu không màu cho công nghệ chế biến thực phẩm.
Xem thêm