Hotline: 0914 85 00 88

Chất bôi trơn khô OKS

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
OKS 511 - Lớp phủ bề mặt chứa MoS₂, nhanh khô
Lớp phủ bề mặt nhanh khô trên cơ sở chứa MoS₂ để bôi trơn khô các bộ phận của máy khi hoạt động tạm thời và không hoạt động trong thời gian dài trước đó.
Xem thêm