Hotline: 0914 85 00 88

TFO机械和细纱机节能龙带 Dây đai tiết kiệm điện năng cho máy TFO và máy kéo sợi con dùng dây tiếp tuyến

产品展示
特性,用途
另请参阅