Hotline: 0914 85 00 88
Dịch vụ kỹ thuật

Đo thiết kế chế tạo bánh răng chủ động máy nghiền than 27/11/2019

  • Thực hiện bởi chuyên gia chính hãng Hofmann Engineering.
  • Sử dụng thiết bị đo chính xác, thực hiện đo trực tiếp tại hiện trường. Đảm bảo chính xác và chất lượng.
Dịch vụ khác