Dịch vụ kỹ thuật

Kiểm tra hộp giảm tốc máy nghiền đứng

  • Kiểm tra các thông số khi máy chạy: nhiệt độ, độ rung, độ ổn.
  • Kiểm tra tình trạng hộp giảm tốc khi máy dừng: tình trạng các bánh răng, tình trạng vòng bi, tình trạng trục bánh răng.
Dịch vụ khác
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16