Hotline: 0914 85 00 88
Dịch vụ kỹ thuật

Kiểm tra hộp giảm tốc máy nghiền đứng

  • Kiểm tra các thông số khi máy chạy: nhiệt độ, độ rung, độ ổn.
  • Kiểm tra tình trạng hộp giảm tốc khi máy dừng: tình trạng các bánh răng, tình trạng vòng bi, tình trạng trục bánh răng.
Dịch vụ khác