Giấy, In ấn

      Băng tải dây đai chuyển giấy, tốc độ cao, chịu mài mòn
Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
F-1

F-1

Dây đai cho máy gấp hộp
Băng tải vận chuyển tờ rời máy in ofset, tốc độ cao, chịu mài mòn
Băng tải vận chuyển tờ rời máy bồi tự động
Băng tải vận chuyển tờ rời máy bồi bán tự động
Băng tải vận chuyển tờ rời sau in, tốc độ cao, chịu mài mòn
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16