Hotline: 0914 85 00 88

Giấy, In ấn

      Băng tải dây đai chuyển giấy, tốc độ cao, chịu mài mòn
Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
F-1

F-1

Dây đai cho máy gấp hộp
Băng tải vận chuyển tờ rời máy in ofset, tốc độ cao, chịu mài mòn
Băng tải vận chuyển tờ rời máy bồi tự động
Băng tải vận chuyển tờ rời máy bồi bán tự động
Băng tải vận chuyển tờ rời sau in, tốc độ cao, chịu mài mòn
Xem thêm