Hofmann Engineering - Thiết kế và sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác

KỸ THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
 • Sản xuất bánh răng
 • Gia công chính xác và kích thước lớn
 • Nhiệt luyện
 • Thiết bị cơ khí và thiết bị mỏ
 • Sửa chữa & Bảo dưỡng
 • Sửa chữa các hệ thống truyền động đặc biệt
 • Nghiên cứu & phát triển
 • Thiết bị và dụng cụ đặc biệt
 • Máy gia công cầm tay
 • Phụ tùng cơ khí thay thế
 • Gia công tại hiện trường
 • Dự án quốc phòng
 • Dịch vụ đo đạc
 • Dịch vụ thiết kế & tư vấn
 • Sản xuất và hàn
 • Dịch vụ tại hiện trường
 • Vũ trụ
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16