Hotline: 0914 85 00 88

Khăn giấy, Tã giấy

Habasit cung cấp băng tải dây đai cho các qui trình sản xuất khăn giấy, tã giấy đảm bảo chất lượng và các yêu cầu về an toàn vệ sinh.


Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Băng tải vận chuyển máy cuộn, máy cắt
Băng tải vận chuyển máy cuộn, máy cắt
Băng tải vận chuyển máy cuộn, máy cắt
Băng tải vận chuyển máy cuộn, máy cắt
Dây đai truyền động roller máy cuộn giấy, cắt giấy
Dây đai truyền động roller máy cuộn giấy, cắt giấy
Xem thêm