HOFMANN ENGINEERING (Úc)

Kỹ thuật chính xác hàng đầu thế giới
Từ 1969, Công ty Hofmann Engineering đã cung cấp dịch vụ kỹ thuật cơ khí chuyên sâu cho các ngành công nghiệp hàng đầu của Úc. Chứng chỉ đảm bảo chất lượng của Lloyds (LRQA) là minh chứng cho văn hóa chất lượng tổng thể của công ty.
Hofmann Engineering cam kết nâng cao chất lượng không ngừng tới tất cả các lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
Công ty Vũ Minh bắt đầu hợp tác với Hofmann Engineering từ năm 2014.
Website Hofmann Engineering    

Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16