Hotline: 0914 85 00 88

Rung động

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Mỡ bôi trơn tải trọng cực cao cho ổ bi và ổ trượt tốc độ thấp
Mỡ chịu tải và rung động mạnh cho ổ bi và ổ trượt
 
Mỡ tốc độ cao, tải trọng cao, chịu hóa chất cho ổ bi trục chính máy CNC
Xem thêm