Hotline: 0914 85 00 88

Sản phẩm cơ khí chính xác

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Kích thước: 15m & 2.5m face x 15m dia.
Độ cứng: to 52HRC (500BHN).
Chất lượng: AGMA 10 (DIN 5).
 
Xem thêm