Sản phẩm cơ khí chính xác

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Kích thước: 15m & 2.5m face x 15m dia.
Độ cứng: to 52HRC (500BHN).
Chất lượng: AGMA 10 (DIN 5).
 
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16