Hotline: 0914 85 00 88

Tải trọng cao

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Mỡ thực phẩm NSF H1 tuổi thọ cao, chịu nhiệt độ cao đến 2600C
Mỡ bôi trơn tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 2600C
Mỡ đa năng tiêu chuẩn thực phẩm NSF-H1 tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 2500C
Mỡ bôi trơn tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 2200C
Mỡ bôi trơn tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 1800C cho ổ bi và ổ trượt
Mỡ bôi trơn tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 1600C cho ổ bi tốc độ cao
 Trang:    1  2 
Xem thêm