Hotline: 0914 85 00 88

Thực phẩm

Dầu mỡ bôi trơn cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống phải an toàn cho người tiêu dùng trong khi kéo dài tuổi thọ của các chi tiết.
Hàng trăm sản phẩm bôi trơn Kluber đạt chứng nhận chất bôi trơn thực phẩm NSF H1 và ISO 21469.
Tuân thủ các yêu cầu kiểm tra đánh giá, ví dụ theo HACCP.
Hỗ trợ thực hiện và đào tạo.
Chất bôi trơn hiệu suất cao cho tuổi thọ dài hơn của các chi tiết được bôi trơn.
Hiệu quả sản xuất cao hơn.
Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Mỡ bôi trơn tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 220º C.
Mỡ thực phẩm NSF-H1 tuổi thọ cao, chịu nhiệt độ cao đến 2600C
Mỡ bôi trơn tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 2600C
Mỡ đa năng tiêu chuẩn thực phẩm NSF-H1 tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 2500C
 
Mỡ bôi trơn tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 1800C cho ổ bi và ổ trượt
Mỡ bôi trơn tuổi thọ cao, nhiệt độ cao đến 1600C cho ổ bi tốc độ cao
 Trang:    1  2  3 
Xem thêm