Hotline: 0914 85 00 88
Dịch vụ kỹ thuật

Kiểm tra thiết bị vận chuyển của Aumund

  • Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị Aumund: băng gầu nâng, xích gầu nâng, xích gầu xiên, xích cào….
  • Kiểm tra chi tiết băng tải cao su lõi thép: chất lượng băng tải, độ cứng băng, độ mòn tấm lót tang chủ động, vòng bi tang bị động, bộ căng băng...
  • Kiểm tra xích tải: chất lượng xích, độ giãn xích, độ mòn má xích, chốt xích, bu lông, nhông chủ động và bị động….
  • Tư vấn khuyến cáo các vấn đề tồn tại để tối ưu vận hành thiết bị.
Dịch vụ khác