Nồi CeraDur

Hãng sản xuất: REINERS + FÜRST (CHLB Đức)
Đặc trưng của Nồi CeraDur
  • Có độ chính xác rất cao
  • Tuổi thọ rất cao
  • Nhanh chóng đạt được tốc độ tối đa
  • Làm việc ổn định ngay cả khi thiếu màng bôi trơn
  • Tuổi thọ cao

Sản phẩm khác

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16