Hotline: 0914 85 00 88

Băng ép sơ bộ

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Băng tải cấu trúc phủ Polyurethane cross-linked (PUR), mềm mại
Băng tải bề mặt phủ Thermoplastic polyurethane (TPU), tiêu chuẩn thực phẩm 
Xem thêm