Hotline: 0914 85 00 88

Băng tải cho máy xé, máy trộn


Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Băng tải cho máy xé thô, xé mịn, máy trộn vận chuyển sợi bông, chống tĩnh điện, bám dính.
Hãng máy sử dụng Rieter, Truztchler, Marzoly, Lakshmi….

 
Băng tải cho máy xé thô, xé mịn, máy trộn vận chuyển sợi bông, chống tĩnh điện, bám dính. 
​Hãng máy sử dụng Rieter, Truztchler, Marzoly, Lakshmi….
Xem thêm