LSL6 (30belts)

Sản phẩm
Đặc điểm, Ứng dụng
Ref : LSL6 0715 07
Ref : LSL6 0729 07
Ref : LSL6 0744 07
 • Dây go bản liền cho máy dệt.
 • Gồm 3 lớp (2 lớp vải Nylon, 1 lớp cốt Aramid xuất xứ từ Nhật Bản), được sản xuất tự động với sản lượng 60.000 cái/tháng.
Ref : LSL6 0716 07
Ref : LSL6 0730 07
Ref : LSL6 0745 07
 • Dây go bản trên cho máy dệt.
 • Gồm 3 lớp (2 lớp vải Nylon, 1 lớp cốt Aramid xuất xứ từ Nhật Bản), được sản xuất tự động với sản lượng 50.000 cái/tháng.
Ref : LSL6 0716 09
Ref : LSL6 0730 19
Ref : LSL6 0745 19
 • Dây go bản dưới cho máy dệt.
 • Gồm 3 lớp (2 lớp vải Nylon, 1 lớp cốt Aramid xuất xứ từ Nhật Bản), được sản xuất tự động với sản lượng 50.000 cái/tháng.
 • Bộ thoi hoàn chỉnh cho máy dệt không dùng ốp sợi ngang
 • Được sản xuất với sự thống nhất về chất lượng, độ chính xác, và kích thước hoàn hảo nhất, là sự thay thế lý tưởng cho các sản phẩm của chính hãng.
 • Lắp sẵn các phù tùng đồng bộ, vòng bi SKF (hoặc FAG) nên sẽ cho hiệu suất cao khi sử dụng.
 • Bộ thoi hoàn chỉnh cho máy dệt có dùng ốp sợi ngang
 • Được sản xuất với sự thống nhất về chất lượng, độ chính xác, và kích thước hoàn hảo nhất, là sự thay thế lý tưởng cho các sản phẩm của chính hãng.
 • Lắp sẵn các phù tùng đồng bộ, vòng bi SKF (hoặc FAG) nên sẽ cho hiệu suất cao khi sử dụng.
 • Bộ thoi hoàn chỉnh cho máy dệt loại mới có dùng ốp sợi ngang
 • Được sản xuất với sự thống nhất về chất lượng, độ chính xác, và kích thước hoàn hảo nhất, là sự thay thế lý tưởng cho các sản phẩm của chính hãng.
 • Lắp sẵn các phù tùng đồng bộ, vòng bi SKF (hoặc FAG) nên sẽ cho hiệu suất cao khi sử dụng.
 Trang:    1  2  3  4  5 
Xem thêm
Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16