Hotline: 0914 85 00 88

AUMUND (CHLB Đức)

Tập đoàn AUMUND cung cấp các giải pháp hiệu quả cho việc vận chuyển và kho chứa vật liệu rời. Hơn 10,000 thiết bị trên toàn cầu thể hiện niềm tin tưởng tuyệt vời và vị trí vững chắc trên thị trường của tập đoàn và các công ty con AUMUND Fördertechnik, SCHADE Lagertechnik SAMSON Materials Handling.
Điểm mạnh đặc biệt là sự hoàn thiện về công nghệ và thiết bị cực kỳ tin cậy cho vận chuyển vật liệu nóng, mài mòn hoặc dính ở năng suất cao, nạp liệu liên tục cường độ cao hoặc điều kiện cực khó khăn.
Công ty Vũ Minh bắt đầu hợp tác với Aumund từ năm 2005.
Website: https://aumund.de/