Hotline: 0914 85 00 88

REINERS + FÜRST (CHLB Đức)

Reiners & Fürst (CHLB Đức) được thành lập năm 1945.
Trải qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm và kiên trì nghiên cứu, sản phẩm khuyên và nồi dùng trong công nghiệp sợi của Reiners & F
ürst đã đạt được trình độ về chất lượng.
Nhiều bằng sáng chế quốc tế bao gồm khuyên và nồi dùng trong công nghiệp sợi đã chứng minh hiệu quả kỹ thuật của Reiners & F
ürst.
Danh tiếng trên toàn thế giới của Reiners & F
ürst được dựa trên một nghiên cứu liên tục, chuyên sâu và được phát triển bởi đội ngũ nhân viên năng động và có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo thường xuyên. Đó là bí quyết thành công của Reiners & Fürst.
Công ty Vũ Minh bắt đầu hợp tác với Reiners & F
ürst từ năm 1997.
Website: 
https://www.reinersfuerst.de/en/