OKS (CHLB Đức)

Với hơn 30 năm kinh nghiệm và được sát nhập vào tập đoàn Freudenberg từ năm 2003 như Kluber, OKS cung cấp các sản phẩm bôi trơn đặc biệt và các chất bảo quản "Made in Germany" với giải pháp và chi phí hợp lý.
Công ty Vũ Minh bắt đầu hợp tác với OKS từ đầu năm 2014.
Website OKS   
 


Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16