GEBR. PFEIFFER (CHLB Đức)

Niềm đam mê dành cho nghiền
Truyền thống từ năm 1864
Là một công ty gia đình có trụ sở chính tại Kaiserslautern, Đức, Gebr. Pfeiffer đã đi tiên phong trong việc phát triển công nghệ nghiền, tách, sấy khô, làm mịn và nung hiện đại trong hơn 150 năm qua. Phương châm của
Gebr. Pfeiffer: phát triển bền vững hơn là thành công trước mắt. Kết quả đạt được: các nghiên cứu mới luôn nằm trong các bảng xếp hạng hàng đầu của các chuyên gia trong ngành công nghiệp.
Công ty Vũ Minh bắt đầu hợp tác với Gebr. Pfeiffer từ năm 2018.
Website Gebr. Pfeiffer

Ha Noi: 09115 424 16 Da Nang: 09115 724 16 Ho Chi Minh: 09110 424 16